Sökning: "Robin Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Robin Gustafsson.

 1. 1. Intelligent and Context-Aware Information Filtering in Continuous Integration Pipeline using the Eiffel Protocol

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Robin Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :continuous integration; continuous delivery; software traceability; Eiffel protocol;

  Sammanfattning : Software development has gotten more complex and certain parts being more and more automated. Continuous integration practices with automated build and testing greatly benefit the development process. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande i samband med den palliativa vården inom den kommunala sektorn i Sverige

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Robin Andersson; Hanna Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Kommunala sektorn; närstående; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en komplicerad och krävande del av vården, både för vård- och omsorgspersonal och för de som är närstående till patienten, därför behövs ökad förståelse för vad palliativ vård innebär, hur bemötandet upplevs och vilka problem som kan uppstå mellan närstående och sjuksköterskan.  Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande i samband med den palliativa vården inom den kommunala sektorn i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for Traffic Control of Unmanned Mining Machines : Using the Q-learning and SARSA algorithms

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Robin Gustafsson; Lucas Fröjdendahl; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; reinforcement learning; Q-learning; SARSA; autonomous machines; mining; Maskininlärning; reinforcement learning; Q-learning; SARSA; självstyrande maskiner; gruvdrift;

  Sammanfattning : Manual configuration of rules for unmanned mining machine traffic control can be time-consuming and therefore expensive. This paper presents a Machine Learning approach for automatic configuration of rules for traffic control in mines with autonomous mining machines by using Q-learning and SARSA. LÄS MER

 4. 4. Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Edward Dickinson; Ásta Maack; Robin Memelink; Madison Wright; Jonathan Dennis; Felicia Gustafsson; Alicia Requena Carrion; Tyler Robinson; Kelly Delaney; Alexandra Jonca; Samuel Kalb; Anja Fuechtbauer; Bauke Ter Borg; Bobby Chen; Dylan Giordano; Benjamin Adam Donovan; Riccardo Losa; Lisa Smeke Morales; Lucyl Staub; Paulina Lis; Thomas Hallman; Jacob Steinmann; Nayma Akther Jahan; Jamie Wylie; Rheanna Johnston; Silvia Guevara; Xuan Xie; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är information den mest värdefulla tillgången? : En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustafsson Robin; Holgersson Philip; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; CSR; redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Är information den mest värdefulla tillgången? 
- En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet  
Inledning: Hållbarhet och dess redovisning är relativt unga fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens korta historia finns det en oenighet kring dess användning och funktion. LÄS MER