Sökning: "Robin Höglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Höglund.

 1. 1. Miljöberättande : En studie av spelmiljöer ur ett musikalist perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Höglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöberättande kommer ursprungligen från nöjesparksindustrin men har på senare tid utforskats om inom spelbranschen. Forskningen i denna studie besvarar följande frågeställning: Hur uppfattar spelaren “environmental storytelling” beroende på användningen av stems i spelmusik för “survival horror” genren? Denna undersökning utfördes via direktobservation samt enkätfrågor med fokus på kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pierre Bryntesson; Robin Höglund; [2019]
  Nyckelord :samsyn; högstadiet; idrottslärare; skola;

  Sammanfattning : En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. LÄS MER