Sökning: "Robin Hobb"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Robin Hobb.

 1. 1. PATRIARCHY UNDER SCRUTINY Tracing Feminist Discourse in Hobb’s The Realm of the Elderlings

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Saga Bokne; [2018-10-12]
  Nyckelord :Robin Hobb; patriarchy; feminism; gender;

  Sammanfattning : The high fantasy genre has often been accused of conservatism and of perpetuating stereotypes. On the other hand, fantasy has also been noted for its capacity to subvert stereotypes and envision alternatives to the current order. LÄS MER

 2. 2. "Such a thing to waste words on" : Genus, sexualitet och Beloved i Robin Hobbs The Realm of the Elderlings

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Julia Hallgren Sanderson; [2018]
  Nyckelord :Robin Hobb; Fantasy literature; Queer theory; Non-binarity; Gender studies; Identity; Robin Hobb; Fantasy; Queerteori; Icke-binaritet; Genusstudier; Identitet;

  Sammanfattning : In fantasy literature, representations of gender and sexuality outside of the heteronormative binary have historically been limited. Although queer fantasy is on the rise, depictions of non-conformational identities are still rare and far in-between. LÄS MER

 3. 3. Fantastiska inledningar : – en komparativ motivstudie av inledningar i Robert Jordans Sagan om Drakens återkomstoch Robin Hobbs Berättelsen om Fjärrskådarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natali Saume; [2018]
  Nyckelord :Robert Jordan; Sagan om Drakens återkomst; Robin Hobb; Berättelsen om Fjärrskådarna; fantasy; fantasyvärldar; world-building; invention;

  Sammanfattning : Uppsatsens material består av Farornas väg (1992) och Tidens hjul (1993) av Robert Jordan och Mördarens lärling (1996) av Robin Hobb. Romanerna inleder fantasysviterna Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. LÄS MER

 4. 4. Narren som ögonöppnare : En karnevalisk analys av Berättelsen om Fjärrskådarna och Den Gyllene Mannen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sai Johansson Nordlund; [2016]
  Nyckelord :Robin Hobb; Michail Bachtin; fantasy; karnevalteorin; narr; narren;

  Sammanfattning : .... LÄS MER