Sökning: "Robin Ingemarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robin Ingemarsson.

 1. 1. Hot och våld inom ambulanssjukvården : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Robin Ingemarsson; Peter Frankson; [2020]
  Nyckelord :Hot och våld; ambulanspersonal; ambulanssjukvård; lågaffektivt bemötande;

  Sammanfattning : Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp utanför sjukhuset : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Palmqvist; Robin Ingemarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillsammans i en virtuell värld : -En kvalitativ studie av gruppinteraktion i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap;

  Författare :Robin Gustavsson; Gillis Ingemarsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER