Sökning: "Robin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Robin Johansson.

 1. 1. HTTP Load Balancing Performance Evaluation of HAProxy, NGINX, Traefik and Envoy with the Round-Robin Algorithm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alfred Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Operating a popular website is a challenging task. Users not only expect services to always be available, but also good performance in the form of fast response times. LÄS MER

 2. 2. An alignment tool for prosthetic components : A conceptual development

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Prosthetics; alignment; malalignment; misalignment; artificial limb; design; product development.; Protes; uppställning; inställning; felställning; konstgjord kroppsdel; design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Prosthetic alignment is the principle of the position and orientation and of the components in a lower limb prosthesis to achieve desirable biomechanical characteristics. Poor alignment of lower limb prostheses is related to decreased balance, knee and hip arthritis, and higher energy expenditure for the user. LÄS MER

 3. 3. Kommer jag fram? : En designstudie om transparens för digitalaräckviddsmätare i elbilar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Lagervall; Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Range meter; Range information; Transparency; Adaptive interface; Design interface; Electric car interface; Räckviddsmätare; Räckviddsinformation; Transparens; Adaptiva gränssnitt; Designriktlinjer; Elbilsgränssnitt;

  Sammanfattning : Digitalisering av gränssnitt i bilar har lett till att fler funktionerimplementeras i gränssnitten, vilket resulterat i ett ökat informationsflödetill föraren. Detta har ökat behovet av att gränssnitt designas för transparens. LÄS MER

 4. 4. "Ingen har sagt till killarna att 'du måste ändra på dig'” : En kvalitativ intervjustudie av hur fritidsledare upplever och bemöter maskulinitetsuttryck på fritidsgårdar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Johansson; Robin Edberg Wiksander; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgård; Fritidsledare; Genus; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Homosocialitet; Egenskapernas dikotomi; Relationskapital; Könsroller; Könsnormer;

  Sammanfattning : De svenska fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många ungdomar. De möjliggör en social och aktiv fritid där ungdomarna under kontrollerade former själva får planera sin egen tid utan krav på vare sig prestation eller aktivt deltagande. LÄS MER

 5. 5. SVENSKA FÖRSVARS- OCH AVSKRÄCKNINGSSTRATEGIER – EN TROVÄRDIGHETSFRÅGA MED TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNINGAR

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Avskräckning; försvars- och avskräckningsstrategier; småstater; Sverige; trovärdighet;

  Sammanfattning : Begreppet trovärdighet är framträdande och återkommande i Sveriges säkerhetsstrategiska styrdokument, samt i teori och praktik inom försvars- och avskräckningsstrategier. Paradoxalt nog, relativt förekomst och betydelse, är trovärdighet ett outforskat begrepp där ingen tidigare forskning placerar trovärdighet i fokus. LÄS MER