Sökning: "Robin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Robin Johansson.

 1. 1. NSGA-II DESIGN FOR FEATURE SELECTION IN EEG CLASSIFICATION RELATED TO MOTOR IMAGERY

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feature selection is an important step regarding Electroencephalogram (EEG) classification, for a Brain-Computer Interface (BCI) systems, related to Motor Imagery (MI), due to large amount of features, and few samples. This makes the classification process computationally expensive, and limits the BCI systems real-time applicability. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA DELNINGSPLATTFORMAR : En kvalitativ studie om dess potential på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robin Johansson; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The rural areas are today troubled by negative development consisting of an aging population, reduced access to different types of services, a suboptimal housing market, poor conditions for digitalization and long distances. The purpose of this study is to generate knowledge about the potential of digital sharing platforms to improve this situation and to explore the question: “How can digital sharing platforms contribute to help solve the problems of the rural areas?”. LÄS MER

 3. 3. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
  Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

  Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER

 4. 4. Programmera mera? : Användandet av programmering i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Hjalmarsson; Robin Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematikundervisning; programmering; tpack; kompetenser; användande;

  Sammanfattning : Skolan förändras i takt med att samhället förändras och under hösten 2018 reviderades läroplanen, Lgr11 med programmering som nytt inslag i ämnena matematik och teknik. I studien analyseras hur programmering används i matematikundervisningen och lärarnas inställning till programmering. LÄS MER

 5. 5. Ondskans konungar och hejdukar: En semiotisk analys av fyra Robin Hood filmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Johansson; [2019]
  Nyckelord :Semiotic analysis; Robin Hood; evil; prins John; sheriffen av Nottingham; Sir Guy of Gisburne; semiotik; film; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Essential to many films is the conflict between good and evil. This paper presents an overview of the representation of evil in film. The paper’s purpose is to find out how the three principal antagonists in four Robin Hood movies are represented as being evil and how this has changed over time. The study method used is semiotic analysis. LÄS MER