Sökning: "Robin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Robin Karlsson.

 1. 1. Att spara eller inte spara : En jämförelsestudie i formmaterial vid gjutning av Prefab element

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Robin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Prefab; formmaterial; tidskostnad; materialkostnad; totalkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka för vilka byggen det är mer ekonomiskt lönsamt för leverantör av prefabelement att använda sig utav engångsskiva eller formplyfa som formmaterial. I uppdrag av UBAB har en undersökning gjorts om vilket formmaterial som är det lönsammare alternativet vid produktion av trappor. LÄS MER

 2. 2. Krav på hållbarhetsrapport, högre ersättning? : En kvantitativ studie om hållbarhetslagens påverkan på ersättning till revisor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jesper Karlsson; Simon Söderberg; Robin Sund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av vindlastberäkningar

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Björn Bonnevier; Robin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Vindlast; Beräkningsmall; Eurokod; Småhus;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts på uppdrag av WSP Sverige i Norrköping och i samarbete med deras kund OBOS. Enligt Jörgen Vahlström (2019) har OBOS ett behov av att effektivisera arbetet med vindlastberäkningar. Metoden som OBOS använder idag är tidskrävande och ger en viss överdimensionering. LÄS MER

 5. 5. Familjestyrda företags entreprenöriella orientering : konservativa bakåtsträvare eller proaktiva förnyare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Angelica Gisslander; Robin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :family firms; family business; entrepreneurial orientation; entrepreneurship och family SMEs;

  Sammanfattning : Familjeföretag är en av de vanligaste företagsformerna i världen. Även i Sverige är en majoritet av företagen familjestyrda företag. Den konkurrensutsatta omgivning som skapats under det senaste årtiondet gör det viktigt för företag att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. LÄS MER