Sökning: "Robin Lek"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Robin Lek.

 1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
  Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

  Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Blomqvist; Robin Rahm; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; pedagoger; fri lek; styrd lek; lärande; Gadamer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till en större förståelse kring lekens betydelse och synliggöra pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan. Studien genomfördes genom att vi använde oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lugna aktiviteter eller bollspel? : En observationsstudie av barns aktivitetsval på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN); Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sama Mahmoud Nejad; Robin Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Children; gender studies; socio-cultural perspective; play; primary school; leisure center; leisure time; fine motor skills; gross motor skills; activities; boys; girls; non-binary; sex; gender; choice; free choice; activity choice; identity; social; Barn; genusperspektiv; sociokulturellt perspektiv; lek; lågstadieskola; fritidshem; fritid; finmotorik; grovmotorik; aktiviteter; pojkar; flickor; icke-binära; kön; genus; val; fria val; aktivitetsval; identitet; socialt;

  Sammanfattning : Barn spenderar en stor del av sin tid i olika institutioner som skola och fritidshem. I den delen av vardagen som definieras som fritid gör barn olika val av aktiviteter. Begreppet motorik är i detta sammanhang en aspekt av aktiviteter som är intressant att undersöka. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemspersonalens fysiska placering på skolgården utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Konrad Augustyniak; Robin Ståhle; [2019]
  Nyckelord :gender; gender stereotypes; leisure-time pedagogues; pupils; school break; school playground; fritidshemspersonal; elever; genus; könsmönster; rastverksamhet; skolgård;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis Leisure-time pedagogues physical positioning on the school playground from a gender perspective is to examine the interaction between the leisure-time pedagogues and pupils during school break activities and how their physical positions on the school playground, and the pedagogues’ gender, reduces or amplifies the current gender stereotypes. Previous research has indicated that the school’s pedagogues play a significant part in the development of the pupils’ identity. LÄS MER

 5. 5. Grundsyner i förändring - En jämförande intervjustudie med fem pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robin Ledin; Johan Bergh; [2018]
  Nyckelord :Barnstugeutredningen; Dialogpedagogik; Föreställning; Intervju; Läroplan; Uppfattning;

  Sammanfattning : I föreliggande studie kommer vi att redogöra för en grupp förskollärares uppfattningar och föreställningar om förskolan, dess verksamhet och arbetssätt utifrån tre verksamhetsbegrepp: arbete, lek och inlärning. Studien lånar dessa begrepp, delar av metod och utförande samt empiri från en studie utgiven 1990 och skriven av Boel Henckel. LÄS MER