Sökning: "Robin Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Robin Mårtensson.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Multistressors Related to Climate Change and Their Effects on Global Biodiversity during the Cenozoic Age

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :multistressors; biodiversity; paleontology; Paleocene; Eocene; Oligocene; Miocene; Pliocene; Pleistocene; sea level; deep ocean temperature; sea surface temperature; carbon dioxide; foraminifera; ocean circulation; Cenozoic; paleoceanography; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As multistressors have been shown to have significant effects on biodiversity and ecosystem functioning, the following study was made with the purpose of examining how a number of stressors specifically connected to climate change may have varied during the latest 65,5 million years and whether it is possible to predict potential effects on global biodiversity in the future. The analyses focused on global species richness during the Cenozoic age along with variables such as variations in atmospheric CO2, sea surface temperatures and global sea levels derived from analyses of various stable isotopes found in marine sediments. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring i byggbranschen - En studie av en materialleverantör inom fasadsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Robin Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Kommunikation; Kompetens; Kvalitet; Feedback; Certifiering; Utbildning; Fasadsystem; Kvalitativa metoder; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vilka faktorer bör tas hänsyn till vid kunskapsöverföring inom byggbranschen? Syftet med rapporten är att kartlägga kunskapsöverföringsprocessen i byggbranschen mellan aktörer inom produktionen. Detta genomförs för att förbättra aktörernas förståelse för kunskapens betydelse och se vilka faktorer som kan hjälpa till att förbättra resultatet av utförandet. LÄS MER

 4. 4. Species and Biological Diversity - Choices of Diversity Indices and their Potential Consequences for Nature Conservation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :biodiversity; diversity indices; Shannon-Wiener; Simpson; taxonomic diversity; nature conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As there currently are not so many known studies which directly evaluate how diversity indices have been used in different contexts, following literature study was made with the purpose of investigating how three of the most commonly used diversity indices (including Shannon-Wiener’s and Simpson’s Indices as well as a certain index measuring taxonomic diversity) are representing different categories of species in scientific reports and articles through an environmental scientific point of view. In order to find a possible explanation to the potential relations between the individual choice of diversity index as well as the substantial conservation of species and biological diversity in general, 50 reports and articles, which all had in common that they had species or biological diversity as their main topic as well as which included the use of any of the diversity indices chosen in this study, were randomly chosen through a single sample. LÄS MER

 5. 5. Hur riktlinjer påverkar gräsrotsbyråkrater : En kvalitativ studie om biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Niklas Lindgren; Robin Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrati; biståndshandläggare; handlingsutrymme; riktlinjer; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine care managers and how they understand and use their discretion. We used a qualitative method and the data was gathered by semi-structured interviews. We interviewed eight care managers in four different municipalities in southern Sweden. LÄS MER