Sökning: "Robin Möller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Robin Möller.

 1. 1. En granskning av de utländska spelbolagens marknadsföring mot den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Möller; Niklas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; Casino; CSR; Digital; Ethics;

  Sammanfattning : De utländska spelbolagens omfattande marknadsföring mot den svenska marknaden är påtaglig och de senaste åren har omsättningen av spelrelaterad reklam ökat markant. Denna ökning sker trots det svenska spelmonopolet som innebär att endast bolag med licens utfärdat av staten får verka och marknadsföra sig i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Processoptimering av emballeringslinje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Robin Möller; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en undersökning av möjligheten till en processoptimering och har genomförts som examensarbete för maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet. Uppdraget har förmedlats av Ovako Sweden AB i Hällefors och de har en kund som kräver att en dragen stålstång ska ultraljudskontrollernas samt rostskyddsemballeras i trälådor. LÄS MER

 3. 3. Modeller för ljus : En jämförelse mellan svenska och engelska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Robin Möller; [2011]
  Nyckelord :läroböcker i fysik; ljusmodeller; fysikundervisning i gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar att jämföra hur ljusets olika modeller behandlas de svenska läroböckerna Ergo Fysik A och Ergo FysikB jämfört med den engelska kursboken Advancing Physics AS.Det som framkommer är att Ergo Fysik A nästanenbartbeskriverstrålmodellen och ger begreppet stråle en felaktig definition. LÄS MER