Sökning: "Robin Mills"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Robin Mills.

 1. 1. Kvinnliga ledares upplevelser av sin karriärutveckling och sitt ledarskap : En kvalitativ jämförelse mellan offentlig- och privat sektor i Finland

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Offentlig sektor; privat sektor; karriärutveckling; karriärutvecklingsfaser; makt; ledarskap; kvinnligt ledarskap; genus; organisation; könsseggregation; glastak;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnor som ledare är fortfarande ett fenomen. Statistik, tidigare forskning och teorierstöder att kvinnor möter på skadliga konstruktioner formade av individer och samhället, ett glastak iarbetslivet. Fördomarna upprätthålls av organisationer, vilket försvårar kvinnors väg till toppen. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i skolan - En granskning av högstadielärares uppfattningar om för-  och nackdelar inom momentet friluftsliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Tillander; Robin Mills; [2021]
  Nyckelord :Friluftsliv; Grundskola; Läroplan; Naturupplevelser;

  Sammanfattning : Idrottsundervisningen i grundskolan är debatterad, främst vilka moment som prioriteras och genomförs i ämnet idrott och hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar hos sex högstadielärare i idrott och hälsa om friluftslivsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Acquisition of English in and out of school : Comparing bilingual and trilingual student's acquisition of the English language

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robin Mills; [2019]
  Nyckelord :Second language acquisition; Third language acquisition; Bilingualism; Trilingualism; English; Swedish;

  Sammanfattning : The English language has a great influence on Swedish culture. Swedish students learn English in school, listen to music in English and watch movies where English is spoken. As the importance of English increases the number of students who already speak a second language also increases. LÄS MER

 4. 4. About Supersymmetric Hydrogen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Robin Schneider; [2017]
  Nyckelord :N=4 super Yang Mills; supersymmetry; supersymmetry breaking; QED; hydrogen atom; extended supersymmetry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER