Sökning: "Robin Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Robin Nilsson.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. EU som säkerhetsaktör i Sahel : Hur unionens strategiska kultur formar dess agerande i regionen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Sahel; EU; strategic culture; Mali; conflict; Sahel; EU; strategisk kultur; Mali; konflikt;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to study how the EU’s strategic culture shapes the EU as a security actor in the Sahel. A region stricken with poverty and conflict with no end in sight in which the EU and European states are deeply involved. LÄS MER

 3. 3. Kritisk digital kompetens : En intervjustudie om lärares uppfattningar om elevers digitala kompetenser och hur dessa kan främjas i samhällskunskapsundervisningen genom digitala verktyg

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robin Nilsson Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; TPACK; Digitala verktyg; Samhällskunskap; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att studera hur lärare i samhällskunskap uppfattar elevernas digitala kompetenser. Utöver det ämnar denna studie få kunskap om vilka metoder lärare använder för att främja elevernas digitala kompetenser inom undervisningen av ämnet samhällskunskap på gymnasial nivå. LÄS MER

 4. 4. Penetration testing of Android applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ethical hacking; penetration testing; Android application security; reverse engineering; threat modeling; Etisk hacking; penetrationstest; Android-applikationssäkerhet; baklängeskonstruktion; hotmodellering;

  Sammanfattning : The market of Android applications is huge, and in 2019, Google Play users worldwide downloaded 84.3 billion mobile applications. With such a big user base, any security issues could have big negative impacts. LÄS MER

 5. 5. Tiden påverkar debatten även för en kung : Karl XII:s eftermäle i tre svenska dagstidningar under tre jubileumsår, 1918-2018

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nilsson Eriksson Robin; [2020]
  Nyckelord :Karl XII; historiebruk; historiekultur; historiesyn; kollektivt minne;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Karl XII and his political deed has changed in the public debate during a century. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Karl XII and his political deeds has been used by focusing on moral, political, ideological, scientific and existential interests. LÄS MER