Sökning: "Robin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Robin Petersson.

 1. 1. Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Robin Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :digitalisering; big data; molntjänster; revisionsprocess; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av statiska friktionskoefficienter mellan trä och stål

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Robin Petersson; Kristian Gajos; [2019]
  Nyckelord :Statisk friktion; friktionskoefficient; LVL; fiberriktning;

  Sammanfattning : Med teknikens framfart finns ett ökat behov av numeriska simuleringar avträförband. För att erhålla ett mer tillförlitligt resultat finns ett behov av noggrannarefriktionskoefficienter vid olika förhållanden som påverkar lastöverföring. LÄS MER

 3. 3. Beta Based Portfolio Construction: : Stock Selection Based on Upside- and Downside Market Risk

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Andreas Johansson; Robin Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den lokala arenan En studie om förändringen av lokalt och regionalt utbud över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frerik Petersson; Fredrik Tillberg; Robin Salomonsson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe purpose of this study is to examine how much of the content that is local and regional in local newspapers, with the perspective of change over time. If differences are seen, the aim is to further investigate and see which section of the newspaper that is mostly affected. LÄS MER

 5. 5. Hyde Perk Library

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Robin Petersson; [2017]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER