Sökning: "Robin Sjöström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Robin Sjöström.

 1. 1. Påverkan på elkvaliteten i Lidköpings distributionsnät vid ökad mikroproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Robin Rikard Sjöström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom Lidkopings kommun har ett intresse for mikroproduktion i form av solcellsanlaggningar okat. Privatpersoner har borjat installera solcellsanlaggningar och kommunen har borjat lagga fram forslag till kommunala mal for en okad elproduktion fran solenergi. LÄS MER

 2. 2. The spatial distribution of birds in southern Sweden : A descriptive study of willow warbler, nightingale, blackbird, robin and grey flycatcher in Svealand and Götaland.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Lars Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Poisson regression; Kriging; Variogram; Spatial correlation; Temporal correlation; Geostatistics; Biostatistics; Landscape Ecology;

  Sammanfattning : This is a thesis about the spatial distribution of willow warbler, nightingale, blackbird, robin and grey flycatcher in Svealand and Götaland, that is the southern third of Sweden. It explores the possibilities of using statistics to describe the distribution and variation of birds in a given region. LÄS MER

 3. 3. En marknadsundersökning inom konceptboende för seniorer : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Martin Wallin; Robin Sjöström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människor lever längre, är friskare och mer aktiva idag än för bara 30 år sedan. Dagens seniorer har också helt andra preferenser och krav på hur de vill leva sitt liv som pensionärer. Detta tillsammans med en brist på tillgänglighetsanpassade bostäder har skapat en stor marknad för seniorboenden. LÄS MER

 4. 4. Att hamna rätt

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Robin Sjöström; [2011]
  Nyckelord :hamnplanering; kryssningsfartyg; kryssningsverksamhet;

  Sammanfattning : Kryssningstrafiken växer kraftigt i Skandinavien och Göteborg är inte ett un-dantag. Göteborg har det senaste decenniet gått från att vara en relativt obetydlig kryssningsdestination till att bli en av de medelstora i Östersjö- och Nordsjöområdet. Utöver denna ökning finns ett mål om att dubblera antalet anlöp till 2020. LÄS MER