Sökning: "Robin Spaak"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Spaak.

 1. 1. Försäkringsplikt enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Spaak; [2018]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; försäkringsplikt; självförsäkrare; entreprenadförsäkring; försäkring; kontraheringsplikt; kontraheringstvång; AB 04; entreprenad; entreprenören; beställaren; riskfördelning; allriskförsäkring; ansvarsförsäkring.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den riskfördelning som AB 04 föreskriver anses utmärka sig i förhållande till andra standardavtal som tillämpas utanför byggbranschen. Entreprenören anses ha ett osedvanligt strängt ansvar som dessutom sträcker sig över en lång tid, samtidigt som reklamationstiden är relativt kort. LÄS MER

 2. 2. Kontraheringsplikt och personförsäkring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Spaak; [2016]
  Nyckelord :Allmän avtalsrätt; försäkringsrätt; försäkringsavtalsrätt; Kontraheringsplikt; personförsäkring; försäkring; försäkringsavtalslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The freedom of contract-principle has been a standard rule within the general contract law for quite some time. The principle was strongly supported by the liberals’ point of view and its importance grew during the liberalistic era. LÄS MER