Sökning: "Robin Stattin Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Stattin Berg.

  1. 1. Framtidens bibliotek? : Dieselverkstadens bibliotek AB

    Magister-uppsats, Sociologiska institutionen

    Författare :Robin Stattin Berg; [2011]
    Nyckelord :dieselverkstaden; bibliotek; entreprenad; privat;

    Sammanfattning : .... LÄS MER