Sökning: "Robin Steen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Steen.

 1. 1. En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Ekqvist; Robin Steen; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Investment Strategy; EMH; Value Investing; Magic Formula; Investeringsstrategi; EMH; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. LÄS MER

 2. 2. Business model innovation : the case of Communication Ltd

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Robin Steen; [2013]
  Nyckelord :Business model canvas; Business model innovation; revenue stream;

  Sammanfattning : In today’s competitive market, a well-integrated business model can play an important role for a competitive advantage. One tool to create business models is the business model canvas. This method is used by many big organizations, and among these users is Communication Ltd. LÄS MER