Sökning: "Robinson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Robinson.

 1. 1. The relationship between social capital and saving in Tanzania

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jennie Nyberg; Jooseppi Kalliokoski; [2021-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. DARK MOUNTAIN’S UNCIVILISED WRITING AND ROBINSON JEFFERS Shedding Light on the Dark Mountain through the Poetry of Robinson Jeffers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Adam Lundquist; [2021-04-21]
  Nyckelord :Uncivilised writing; ; The Dark Mountain Project;

  Sammanfattning : The Dark Mountain Project is a community of writers that seeks to create literature that reflects a poetic vision similar to the inhumanist perspective expressed in Robinson Jeffers’s poetry. The movement’s manifesto lists eight principles of Uncivilisation as a departure point for a style of writing they name Uncivilised writing. LÄS MER

 3. 3. An Exploration of the American Justice System through the Trial of Tom Robinson : A New Historicist Analysis of Harper Lee's To Kill a Mockingbird

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva-Lena Henriksson; [2021]
  Nyckelord :To Kill a Mockingbird; Harper Lee; Systemic racism; Racial bias; American justice system; New historicism; Scottsboro cases; Civil rights movement; Civil rights; Black Lives Matter movement; Constitutional rights.;

  Sammanfattning : Adding something new to the understanding of To Kill a Mockingbird (1960), which is considered a twentieth-century classic, would be nearly impossible if not for the outlook of new historicism. Through a new historicist analysis of Harper Lee’s literary text parallel to non-fictional texts relating to the American justice system and civil rights, this essay explores how race affects U. LÄS MER

 4. 4. Kannibalen, en västerländsk monsterskapelse? -En studie av kannibalen som litterär och kolonial gestalt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kannibalen som en kolonial gestalt inom litteratur från tidigmodern tid till senmodern tid och vad dess gestaltning berättar om samtida idéströmningar och värderingar. Undersökningen baseras på tre skönlitterära verk. Dessa verk är: Robinson Crusoe (1719), Moby Dick (1851) och The Silence of The Lambs (1988). LÄS MER

 5. 5. Kan Polens och Belarus ekonomiska tillväxt förklaras med hjälp av Acemoglu & Robinsons teori om inkluderande kontra extraherande institutioner?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Hellmark; Rina Mulolli; [2021]
  Nyckelord :Inkluderande institutioner; Extraherande institutioner; Acemoglu och Robinson; ekonomisk tillväxt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår ambition med studien är att undersöka om de två ländernas olika utfall trots väldigt lika förutsättningar beror på att ländernas institutioner är inkluderande eller extraherande. För att undersöka detta kommer vi att använda A&R’s teoretiska ramverk. LÄS MER