Sökning: "Robot arm"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Robot arm.

 1. 1. Kinematic Design of a 3-DoF Robot Manipulator for Automatic handling of Build-Boxes

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Robotics;

  Sammanfattning : The goal of this project has been to make a prototype model of a 3-DOF PPM manipulator based on an old prototype for the purpose of moving heavy build boxes from a 3D-printer to an oven. The project was focused on the development of the kinematic model of the manipulator. LÄS MER

 2. 2. CASE STUDIES ON MODELING SECURITY IMPLICATIONS ON SAFETY

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aleksandar Matović; [2019]
  Nyckelord :model-checking; security; safety-critical; rebeca; modeling security implications;

  Sammanfattning : Security is widely recognized as an important property that is tightly interdependentwith safety in safety-critical systems. The goal of this thesis is to conduct case studies on the implications that security attacks may have on the safety of these systems. LÄS MER

 3. 3. A comparison between a traditional PID controller and an Artificial Neural Network controller in manipulating a robotic arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joseph Ariss; Salim Rabat; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Artificial Neural Network; Control System; PID Controller; Model Reference Controller; Robot arm; Artificiell Intelligens; Artificiell Neuralt Nätverk; Kontroll System; PID-kontroller; Modellreferenskontroller; Robotarm;

  Sammanfattning : Robotic and control industry implements different control technique to control the movement and the position of a robotic arm. PID controllers are the most used controllers in the robotics and control industry because of its simplicity and easy implementation. However, PIDs’ performance suffers under noisy environments. LÄS MER

 4. 4. Robotic Arm controlled by Arm Movements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Miko Nore; Caspar Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotic arm; Remote Control; Wireless.; Mekatronik; Robotarm; Fjärrstyrning; Trådlös.;

  Sammanfattning : In recent decades human workers in manufacturing and overall industry have largely been replaced with robots and automated machines, but there are still plenty of tasks where human cognition is necessary. This paper presents the development of a wireless robotic arm controlled by a human arm, allowing both for the combination of a robotic arms strength to be combined with a humans cognition, and also for a human to execute dynamic tasks without being present. LÄS MER

 5. 5. Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova Lasersystems externaxel för fogföljning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Niklas Hansson; Eleonore Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Laser welding; seam tracking; welding robots; Lasersvetsning; fogföljning; svetsrobotar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och jämföras för systemen. LÄS MER