Sökning: "Robotar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Robotar utveckling.

 1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Framtidens autonoma fordon : En studie av de olika system i autonoma fordon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Hassan Hussein; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har under de senaste åren gått väldigt snabbt och allt i samhället blir mer automatiserad samt robotar sköter många arbetsuppgifter i stället för människan redan idag inom många områden. Detta sker även inom fordonsindustrin. LÄS MER

 3. 3. Aueis en ny UX-utvärderingsmetod för engagemang vid interaktion med sociala robotar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Shirin Ahmad Sheikh Sleiman; [2021]
  Nyckelord :Engagement; social robot; UX evaluation; user experience; analytical evaluation method; Engagemang; social robot; UX-utvärdering; användarupplevelse; analytisk utvärderingsmetod;

  Sammanfattning : UX-designperspektivet är väsentlig vid utvärdering av interaktion med alla typer av robotar, men särskilt sociala robotar. Då dessa utvecklas för att utföra viktiga uppgifter i samhället såsom att vara sällskapsrobotar inom äldrevården, skolor med mera. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av jordbrukssektorn med hjälp av autonoma jordbruksrobotar : En studie av framtida teknik och möjliga tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lovisa Berglund; [2021]
  Nyckelord :efficiency; automation; agricultural robots; agriculture; effektivisering; automation; jordbruksrobotar; jordbruk;

  Sammanfattning : As the population continues to grow, so does the demand for food and raw materials. In order to keep up to supply this increased demand, a development of the way in which food is produced today is required. With the help of robots, there is a future in agriculture where crops can be produced more efficiently. LÄS MER

 5. 5. Industri 4.0 och digitaliseringens påverkan på den svenska tillverkningsindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ndriqim Gojani; Anitha Nyirasagamba; [2021]
  Nyckelord :industri 4.0; digitalisering; produktion; automation; artificiell intelligens; maskininlärning. robotisering; effektivisering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Inledning: Begreppet industri 4.0 tillkom 2011 i Tyskland under Hannovermässan och kan betraktas som den fjärde upplagan av den industriella revolutionen. Det är ett begrepp för flera teknologier och en rad koncept inom automation, process och IT världen. Industri 4. LÄS MER