Sökning: "Robotic Process Automation"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Robotic Process Automation.

 1. 1. IT-styrning och Robotic Process Automation : En studie om IT-styrning och Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :John Gustafsson; Filip Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; IT-styrning; Implementering; Robotics;

  Sammanfattning : Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Digitalization on Auditing - A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Aytan Babayeva; Napoleon-Dimitrios Manousaridis; [2020]
  Nyckelord :digitalization; effects; audit; benefits; challenges; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalization is an interesting and timely topic which is actively discussed nowadays. Big data & analytics, blockchain, artificial intelligence & robotic process automation are some of the most emerging technologies. LÄS MER

 3. 3. Revisionens digitalisering : en kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen och revisorsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emelie Lundström; Martyna Nasilowska; [2020]
  Nyckelord :Automatization; artificial intelligence; digitalization; PwC; auditor; audit process; robotic process automation; technology acceptance model; Automatisering; artificiell intelligens; digitalisering; PwC; revisor; revisionsprocessen; robotisering; teknologi acceptansmodellen;

  Sammanfattning : Dagens studier visar på att revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens framfart, vilket gör det därför omöjligt för revisionsbyråer att välja bort digitaliseringen. Tidigare forskning påvisar att revisionsbranschen är en av de branscher som blivit mest påverkad av digitaliseringens framfart, eftersom flera arbetsuppgifter har ersatts av den nya tekniken. LÄS MER

 4. 4. Examining the Critical Success Factors for Robotic Process Automation in Small-Medium Enterprises

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Canneroth; Albin Hellmuth; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide information regarding which critical success factors that are beneficial for small and medium enterprises when implementing Robotic Process Automation. It has been done by identifying 11 critical success factors from 14 academic research articles treating Critical Success Factor’s in Customer Relationship Management and Enterprise Resource Planner implementations. LÄS MER

 5. 5. Förstudie till införande av automation

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Roberto Calles Duarte; Rawan Ismail; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to provide Kitron AB with information regarding the investment to proceed a new automatic solution to their production facility. To get a better understanding about automation in low volume productions and how it affects the profitability, ergonomics and competence within the company. LÄS MER