Sökning: "Robotic process automation RPA"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Robotic process automation RPA.

 1. 1. Relieving skilled workers from routinetasks with automation : Evidence from an RPA automation of administrative social work in the Swedish municipality Ronneby – a synthetic control approach

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vincent Karlberg Hauge; [2022]
  Nyckelord :Automation; Robotic Process Automation; Synthetic Control Method; Financial aid;

  Sammanfattning : With the continuously growing importance of technological development and automation, it is vital to separate the wheat from the chaff and distinguish the effective automation from the lesser. Previous economic research typically investigates automation on a sector or national level. LÄS MER

 2. 2. Motstridiga krafter och initiativ gällande RPA : Riktlinjer för implementationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Nordlund; Rickard Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Utmaningar inom RPA; Förändringsarbete; TAM; Kommunikation.;

  Sammanfattning :  Genom att använda sig av robotar kan processer automatiseras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Tidigare forskning visar på att Robotic Process Automation (RPA) är ett attraktivt sätt för företag att investera i ny teknik som ger snabb avkastning. LÄS MER

 3. 3. Robotik i Finanssektorn : Designprinciper, Organisation och Lärdomar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Anton Högelin; [2022]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; Robotar; Mjukvarurobotar; Designprinciper; Organisation; Praxis;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är en teknologi som hävdas kunna utföra repetitiva manuella uppgifter med datorkraft. Förespråkare talar om tidsvinster, riskreduktion och kostnadsbesparingar. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter : En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har för redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jameel Haddad; Sam Selman Selim; Jack Shamoon; [2022]
  Nyckelord :“Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; ”Digitalization”; ”Accounting”; “Accounting consultant”; “AI”; ”Cloud-based services”; “Digital tools”.; “Robotic Process Automation”; ”RPA”; ”Automation”; “Digitalisering”; “Redovisning”; “Redovisningskonsult”; “AI”; “Molnbaserade tjänster”; “Digitala verktyg”.;

  Sammanfattning : Datum:     2022-06-01         Nivå:                  C-uppsats, 15 hp Institution:        Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare:        Shamoon, Jack         Selman Selim, Sam      Haddad, Jameel                                       00-07-21                      00-09-16                     00-01-30                    Titel:  Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter. En kvalitativ undersökning om vilka hot och möjligheter digitala verktyg har på redovisningskonsulter. LÄS MER

 5. 5. Rätten till algoritmisk förståelse : Om insyn i automatiserat beslutsfattande inom offentlig förvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Nygårds; [2022]
  Nyckelord :automated decisionmaking; adm; transparency; algorithm; ai; artificial intelligence; black box; rpa; automatiserat beslutsfattande; insyn; transparens; offentlighetsprincipen; algoritm; ai; artificiell intelligens; rpa;

  Sammanfattning : Automated decision making (ADM) is not a new phenomenon within public administration. Millions of automated decisions are made each year, including matters on parental benefits, social security benefits and income tax. ADM is used increasingly within both government agencies and municipal agencies. LÄS MER