Sökning: "Robotics"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet Robotics.

 1. 1. Soft Robotics for Young People's Menstrual Health

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristin Lilja; Johanna Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Soft robotics; Menstruation; Human-Computer Interaction; Women s health; Technology; Innovation; Soft robotics; Menstruation; Människa-Data Integration; Kvinnohälsa; Teknik; Innovation;

  Sammanfattning : Research within the fields of women’s health and specifically women’s menstrual health and technology is limited. As of today, problems associated with menstrual health, such as pain, discomfort, cramps, bloating, anxiousness and irregular period are resolved by using contraceptive pills or painkillers. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Aerial Void Exploration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Emil Vidmark; [2020]
  Nyckelord :Robotics; Quadrotor; Autonomous Vehicles; Autonomous Exploration;

  Sammanfattning : Deploying robots in unknown and complex areas for inspection tasks is becoming a real need for various application scenarios. Recently, there has been an increasing interest to develop and use autonomous aerial robots in environments such as urban voids and subterranean mine tunnels, aiming to decrease the human presence in dangerous or inaccessible areas. LÄS MER

 3. 3. Semantic Scene Segmentation using RGB-D & LRF fusion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Harald Lilja; [2020]
  Nyckelord :RGB-D; LiDAR; CNN; deep multimodal fusion; robotics; autonomous vehicles;

  Sammanfattning : In the field of robotics and autonomous vehicles, the use of RGB-D data and LiDAR sensors is a popular practice for applications such as SLAM[14], object classification[19] and scene understanding[5]. This thesis explores the problem of semantic segmentation using deep multimodal fusion of LRF and depth data. LÄS MER

 4. 4. IT-styrning och Robotic Process Automation : En studie om IT-styrning och Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :John Gustafsson; Filip Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; IT-styrning; Implementering; Robotics;

  Sammanfattning : Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Development and tests of SONAR array for underwater communication

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Marcus Hellman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Water covers about 70 % of Earth’s surface. Most of the water is located in the ocean’s, which have an average depth of almost 3700 meters. This implies that there is a multitude of phenomena to investigate and discover. But due to human limitations other methods and tools need to be considered in order to investigate the depths. LÄS MER