Sökning: "Robotjournalistik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Robotjournalistik.

 1. 1. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
  Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER

 2. 2. Robotjournalistikens nya utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Oscar Hjelmstedt; Mats Sellfors; [2017]
  Nyckelord :Robotjournalistik; algoritmer; teknologi; algoritmisk journalistik; programmering; pressetik.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med denna uppsats önskar vi bidra till en ökad insikt i de utmaningar som journalistyrket står inför i samband med den ökade användningen av så kallad robotjournalistik. Vi har undersökt om den kompetens som krävs för att förstå sig på den teknologi som tas in på nyhetsredaktioner finns inom journalistyrket. LÄS MER