Sökning: "Rodhe"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Rodhe.

 1. 1. Dansens relevans i folkmusikutbildningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Agnes Rodhe; [2019]
  Nyckelord :dance pedagogy; folk dance; folk music; folk music education; dance; music; danspedagogik; folkdans; folkmusik; folkmusikutbildningar; dans; musik;

  Sammanfattning : The Relevance of Dance in Folk Music Education The aim of this study was to investigate why and how dance and dance teaching can be relevant in educational programmes in folk music in Sweden. Many of these programmes include dance within them and that fact, in combination with my observation that there is an underlying cultural assumption that dance and music belong together, inspired this research. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsgenombrott - När, var, hur och varför?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Ekenberg; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsgenombrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättsläget när det gäller ansvarsgenombrott, dvs. när aktieägare blir ansvariga för ett bolags i likvidation förpliktelser ehuru vad som stadgas i aktiebolagslagen har bestämts medelst en rättsdogmatisk metod. Det går att identifiera sex rekvisit som i varierande grad skall uppfyllas för att ansvarsgenombrott skall kunna komma ifråga. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning : - En studie om kvalitet i Svenska byggföretags hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Rodhe; [2018]
  Nyckelord :Sustainabilty report; sustainability; quality; relevance; credibility; Hållbarhetsrapport; hållbar utveckling; kvalitet; relevans; trovärdighet;

  Sammanfattning : Problem: Sustainability and sustainable development has gained more attention in recent years. As a result, companies are more committed to taking responsibility and demonstrating that it contributes to a sustainable society by publishing a sustainability report. LÄS MER

 4. 4. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. LÄS MER

 5. 5. Stress hos katter i samband med veterinärbesök på ackrediterade kattvänliga kliniker i Sverige : en enkät- och litteraturstudie ur ett etologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Rodhe; [2018]
  Nyckelord :katt; stress; veterinär; klinik; kattvänlig;

  Sammanfattning : Abstract Visiting the veterinary clinic is a stressful experience for many cats. In an effort to reduce stress associated with veterinary visits, scientists from International Society of Feline Medicine have created a concept called cat-friendly clinics. LÄS MER