Sökning: "Roger Cederberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roger Cederberg.

  1. 1. Närliggande Megalitgravar på västkusten - En jämförelse av grupper med närliggande gravar

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Roger Cederberg; [2020-11-19]
    Nyckelord :Dolmens; Passage graves; Swedish west coast;

    Sammanfattning : During studies of the megalithic graves on western Orust, I noticed that some of the graves werelocated in the vicinity of each other, in one case less than 100m. These graves must have some sort ofrelation to each other. LÄS MER