Sökning: "Roger Forsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roger Forsell.

  1. 1. Avfallshantering med Silly och Roger : Ett undervisningsmaterial i teknik för förskoleklass till årskurs tre

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Linda Forsell; [2013]
    Nyckelord :teknik; avfallshantering; närmiljö; variation; sopsortera; saga;

    Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att skapa ett undervisningsmaterial som genom ett varierat arbetssätt och med ett helhetsperspektiv på avfallshantering som system ge elever möjlighet att utveckla ett intresse och få en förståelse för avfallshanteringens process och avfallshantering i sin närmiljö. Undervisningsmaterialet består av en lärarhandledning och en arbetsbok som riktar sig till elever och lärare i förskoleklass till årskurs 3. LÄS MER