Sökning: "Roger Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Roger Johansson.

 1. 1. Barnets bästa : En kvalitativ studie av familjerättssekreterarens arbete med barns delaktighet i samarbetssamtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rebecka Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Best interest of the child; collaboration talk; Custody disputes; Family Law; Children s participation in investigations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how family law secretaries in Sweden works with fulfilling the best interests of the child in collaboration talks and how they get children involved in the process. I have performed five semi-constructed interviews with family law secretaries from different municipalities. LÄS MER

 2. 2. The particular politics of the home : Domestication and parental practices of digital games in everyday life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Domestication theory; digital games; problem gaming; everyday studies; morals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The masters thesis The particular politics of the home - domestication and parental practices of digital games in everyday life aims at providing a closer look at how games played on phones, consoles or computers are regulated within the everyday of family life. Through semi-structured interviews with nine parents, the author creates understanding for how digital games are not only tied to the moral project of the home, but have their values negotiated in relation to public discourses around games, focused on the perceived harmful aspects. LÄS MER

 3. 3. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER

 4. 4. Handledarens roll i praktiken : En studie kring genomförandet och påverkan av praktik perioden ur handledarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Johansson; Jens Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :handledning; pedagogisk utveckling; läromiljö; fysiska aspekter;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien syftar till att undersöka hur handledare upplever att de påverkas av att vara handledare. Detta görs genom att besvara tre frågeställningar; Vilka förutsättningar och hinder upplever handledarna när de skapar en läromiljö för praktikanterna? Hur ser handledaren på formandet av sitt eget lärande under praktiken? Hur ser medarbetaren att erfarenheter av att vara handledare påverkar och utvecklar yrkesrollen? För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört sju intervjuer med personer som är handledare inom vården. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas politisering : En studie av det politiska styret i Nyeds landskommun 1950-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Roger Johansson; [2014]
  Nyckelord :municipal politics; Nyed; rural municipality; 1950 s; 1960 s; leisure; conflict; agreement; Lijphard; kommunalpolitik; Nyed; landskommun; 1950-tal; 1960-tal; fritid; konflikt; samförstånd; Lijphard;

  Sammanfattning : This essay deals with the question of lines of development within the politics in the rural municipality of Nyed 1950-1962. The aim is to explore how local politics and policies were handled from two perspectives. Firstly the issue of conflict and consensus or majority rule and consensus. LÄS MER