Sökning: "Roger Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Roger Johansson.

 1. 1. Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie med 12 elever i grund- och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Arvidsson; Hanna Gustafsson; Roger Johansson; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; elevperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Studien beskriver hur elever i grund- och gymnasiesärskolan ser på fysisk aktivitet ur ett motivationsperspektiv. Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en grupp i samhället som har sämre hälsa och är mindre fysiskt aktiva än andra. LÄS MER

 2. 2. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa : En kvalitativ studie av familjerättssekreterarens arbete med barns delaktighet i samarbetssamtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rebecka Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Best interest of the child; collaboration talk; Custody disputes; Family Law; Children s participation in investigations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how family law secretaries in Sweden works with fulfilling the best interests of the child in collaboration talks and how they get children involved in the process. I have performed five semi-constructed interviews with family law secretaries from different municipalities. LÄS MER

 4. 4. The particular politics of the home : Domestication and parental practices of digital games in everyday life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Domestication theory; digital games; problem gaming; everyday studies; morals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The masters thesis The particular politics of the home - domestication and parental practices of digital games in everyday life aims at providing a closer look at how games played on phones, consoles or computers are regulated within the everyday of family life. Through semi-structured interviews with nine parents, the author creates understanding for how digital games are not only tied to the moral project of the home, but have their values negotiated in relation to public discourses around games, focused on the perceived harmful aspects. LÄS MER

 5. 5. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER