Sökning: "Roger Kjellsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Roger Kjellsson.

 1. 1. Det individuella programmet - för alla

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Camilla Kjellsson; Roger Tapper; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att bidra med kunskap om elevers upplevelser och erfarenheter av skolan i allmänhet och med fokus på gymnasieskolans individuella program i synnerhet. Genom att göra elevers röster hörda kan vi få perspektiv på de förändringar som gymnasiet och särskilt det individuella programmet står inför. LÄS MER

 2. 2. Läsläxa-För att lära

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Roger Tapper; Camilla Kjellsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i skolår 2 upplever läsläxan, det vill säga läsning som hemuppgift. Inledningsvis redogör vi för olika teoretiska utgångspunkter utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Här betonar vi särskilt språkets och kommunikationens betydelse. LÄS MER