Sökning: "Roger Manfredsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roger Manfredsson.

  1. 1. Detaljhandelns lojalitetsstrategier

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robert Jönsson; Roger Manfredsson; [2003]
    Nyckelord :Lojalitetskiosk; Lojalitet; ICA Handlarnas AB; Kundkort; Relationsmarknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vårt syfte var att analysera ICA: s lojalitetsprogram och kundspecifika marknadsföring utifrån motiv, uppbyggnad och funktion, samt att undersöka till vilken grad det senaste lojalitetsskapande verktyget utnyttjas samt vad skulle få kunderna att använda verktyget oftare. Vi har genomfört en uppsats med ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER