Sökning: "Roger Nieminen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roger Nieminen.

  1. 1. Vad gör en kompis till en kompis?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Mathias Jansson; Roger Nieminen; [1992]
    Nyckelord :religionsdidaktik; vänskap; kamrat; kamratskap; kompis; relationer; klassrumsklimat; mobbing; livsfrågor; etik;

    Sammanfattning : Många problem i skolan har sin grund i kamratrelationer. Som lärare ställs man inför barnen och deras uppfattningar om tillvaron. Man vet väldigt lite om barnens tankar kring kompisskap men måste trots allt i rollen som lärare handskas med ovanstående problem. LÄS MER