Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Upphandling av specialentreprenader på internationell marknad

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Adam Winstedt; Roger Vilhelmsson; [2015]
    Nyckelord :underentreprenörer; entreprenör; beställare; el; ab04; ab-u07; inköp; upphandling; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to find out how construction companies are affected by the hiring of foreign subcontractors. The report investigates the potential risks and what advantages and disadvantages there are construction companies to procure contracts in the international market and especially in North Europe. LÄS MER