Sökning: "Roland Barthes"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Roland Barthes.

 1. 1. SPELA SHORELINE - en diskursteoretisk undersökning av minnesmonumentet över Broder Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hedvig Ingvarsson; [2023-01-05]
  Nyckelord :Public art; Mass media; Broder Daniel; Antagonism; Discourseanalysis; Roland Barthes;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the conditions of public art in a contemporary discourseanalysis based on medial sources and social networks, concerning the anonymous citizeninitiative “The Shorelinestone”, also known as the memorial monument of the indieband Broder Daniel. With Roland Barthes Semiotics and Chantal & Mouffe's Discoursetheory, I examine the articulations of different discourses in the field, forming an antagonism eventually illustrating the conditions of public art today. LÄS MER

 2. 2. Det alltid närvarande subliminala uttrycket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Bejefalk; [2023]
  Nyckelord :The male gaze; subliminalt; androgyntseende; androgynt; den Andre;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar tre konstverk av konstnären Vilija Vitkute, med fokus på begreppet The male gaze som myntades av den feministiska filmteoretikern Laura Mulvey genom hennes essä Visual Pleasure and Narrative Cinema från (1975). Genom en bildsemiotisk analys, som tillkom 1964 av en publicerad bildanalys av semiotikern Roland Barthes, med beaktning på performativitetsteori av språkfilosofen J. LÄS MER

 3. 3. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 4. 4. Hurtful Augenblick: Affect’s Doing in a Series of Instagram Stories of Resistance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Samaneh Mohseni Hosseinabadi; [2022]
  Nyckelord :affect theories; photographic image; embodied simulation; Iran; social media; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the affective qualities in a set of Instagram stories juxtaposing photos of the pre- and after 1979 Iranian revolution protests. It poses the central question: ‘How can the power of photographic images in an era of social media be elucidated based on theories of affect?’ By asking this, another subsequent question arises: ‘How is an affective reading of a type of material of mixed and complex nature formulated?’ These two questions shape the structure of this thesis. LÄS MER

 5. 5. Tidens betydelse för tolkningen av ett litet urval patientfotografier från Upsala Hospital och Asyl

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jaana Nieminen Cottman; [2022]
  Nyckelord :Photography; asylum; Barthes; punctum-time; interpretation; art history; Fotografi; mentalsjukhus; Barthes; punctum-tiden; bildtolkning; semiotik; konstvetenskap;

  Sammanfattning : In the development of psychiatric science, patient photographs have been used to classify and visualize mental illness. Within the social sciences, this historical practice has been interpreted as an exercise of power, where the depicted people are reduced to diagnoses. LÄS MER