Sökning: "Roland Barthes"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Roland Barthes.

 1. 1. Vit i Villa! - Bildsemiotiska analyser av tidningen Vi i Villas omslagsfotografier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gösta Östergren; [2021]
  Nyckelord :Vithet; beteckning; stereotyp; igenkänning; Roland Barthes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidningen Vi i Villa är en annonsfinansierad gratistidning som grundades 1957, sedan dess har tidningens innehållsmässiga mål varit att ge läsaren råd och rön kring ekonomi och skötsel av villor. Under 2010-talet har Vi i Villa skickas ut till Sveriges alla villahushåll 8–10 gånger om året. LÄS MER

 2. 2. Att sälja ett klimathot : En kvalitativ studie om vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i två reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Ekman; [2020]
  Nyckelord :reklam; miljö; semiotik; Roland Barthes; mytteori; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker meningsinnehållet i två uppmärksammade reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM. Syftet med studien är att urskilja vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i reklamfilmerna och hur dessa kommer till uttryck. LÄS MER

 3. 3. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 4. 4. La trama policial en Llamadas telefónicas de Roberto Bolaño

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Göran Jansson; [2020]
  Nyckelord :Bolaño; “Enrique Martín”; “Llamadas telefónicas”; “William Burns”; género policial clásico; Barthes;

  Sammanfattning : El objetivo primario de este trabajo es estudiar cómo Roberto Bolaño utiliza el género policial clásico para construir tres cuentos “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William Burns” que forman parte de la colección Llamadas telefónicas. Un objetivo secundario es estudiar semejanzas y diferencias en la utilización del género policial clásico entre estos cuentos. LÄS MER

 5. 5. Outline's Silence – In Search for A Silent Narrator

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Aspasia Dimou- Grampa; [2020]
  Nyckelord :silent narrator; absent; Neutral; silent narrator; absent; Neutral;

  Sammanfattning : Outline’s Silence: In Search for a Silent Narrator is a Bachelor research paper that hopes to open a discussion about Rachel Cusk’s Outline (2014) and the possibility that an absent and silent narrator could lead to a new and innovative writing mode. The paper bases its theory on Hayden White’s “The Value of Narrativity in the Representation of Reality” (1980) where White argues that moralization is unavoidable as long as there is a narrator in the text (27). LÄS MER