Sökning: "Roland David"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Roland David.

 1. 1. Meningen i det meningslösa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Martin Werner; [2019]
  Nyckelord :Structures of meaning; empty labour; bullshit jobs; organizational culture; symbolism; ethnography; positive psychology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is a critical analysis about the meaning of labor within a Swedish consultant company. The aim of this study is to showcase, describe and evaluate employees attitudes towards their profession as a sales consultant. LÄS MER

 2. 2. David Lynch och fotografiet : The Factory Photographs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jonas Valthersson; [2018]
  Nyckelord :David Lynch; The Factory Photographs; photography; surrealism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semiotisk analysmetod och fototeori, om fotografiet som medium, försöka tolka David Lynchs fotografiska bildspråk i en motivanalys av två fotografier ur The Factory Photographs. Om upplevelsen av dessa fotografier kan förändras genom resonemang hämtade från främst filosoferna Roland Barthes och Susan Sontag. LÄS MER

 3. 3. Tidningen GQ och populärkulturell objektifiering : En historisk studie av omslag i förändring mellan 1958-2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Danell; [2014]
  Nyckelord :GQ omslag historik feminism blickar kroppar;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera tidningen GQ:s omslag mellan åren 1958-2013 för att ta reda på om patriarkala strukturer går att urskilja i omslagens text- och bildspråk. Jag vill specifikt undersöka hur män och kvinnor framställs på omslagen och hur detta kan ha förändrats mellan åren 1958-2013. LÄS MER

 4. 4. Kristian Lundbergs gudomliga komedi : En intertextuell analys av Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset och Och allt skall vara kärlek

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Orlic; [2012]
  Nyckelord :alienation; emancipation; intertextualitet; Kristeva; Barthes; Den gudomliga komedin; Inferno; Paradiso; Purgatorio;

  Sammanfattning : This essay explores the intertextual qualities in and between Kristian Lundberg’s works Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset and Och allt skall vara kärlek. Read as a trilogy, it bears a thematic resemblance to Dante Alighieri’s Divine Comedy; an autofictional depiction of emancipation from alienation by grace. LÄS MER

 5. 5. Bittorent Simulator in Erlang

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Roland Hybelius; David Viklund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis examined how different behavior of bittorrent clients and trackers affect the simulation in various scenarios such as different network topologies, greedy behavior of downloading clients or choices of algorithms by the downloading clients. The thesis also includes the construction of a network simulator, a modular bittorrent client and a modular bittorrent tracker to support a wide range of options for the bittorrent simulator. LÄS MER