Sökning: "Roland Hasan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Roland Hasan.

 1. 1. Äldres upplevelser av näringsintag: sjukdomars och åldrandets påverkan på aptit

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roland Hasan; Lucas Schander; [2019-08-07]
  Nyckelord :Äldre personer; undernäring; personcentrerad vård; egenvård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många äldre personer är undernärda vilket kan orsakas av naturligt åldrande samt sjukdomstillstånd. Med stigande ålder kan näringsintaget påverkas av många faktorer som orsakar ett ökat energibehov vilket kan vara svårt för äldre att tillgodose. LÄS MER

 2. 2. Motiverande samtal som metod för att främja livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lillemor Mauritz; Mikael Nilsson; Roland Hasan; [2011-05-04]
  Nyckelord :hälsa; livsstilsförändring; motiverande samtal; rådgivning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ohälsosamma levnadsvanor är ett omfattande problem som kan leda till sjukdom, sänktlivskvalitet och tidigare död för människor. Det ligger i sjuksköterskans yrkesfunktion attidentifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid behov motivera till förändrad livsstil. LÄS MER