Sökning: "Roland Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Roland Larsson.

 1. 1. Artister mår bra av att må dåligt ... eller? En empirisk studie av hur sambandet mellan psykisk ohälsa och konstnärskap skildras i dokumentären Avicii: True Stories

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cissela Larsson; William Aleman; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; artist; konstnärskap; mytologi; representation; diskurs ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the documentary Avicii: True Stories can be related to the myth of the suffering artist. In which way does the movie consolidate with the notion of mental illness being a fundamental and constructive part of creativity; conversely, how does it challenge the myth? The study is based on the theory of Representation by Stuart Hall and the theory of Mythology by Roland Barthes. LÄS MER

 2. 2. Alla (jobb) behövs - en diskursanalys av debatten om att skapa arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2017]
  Nyckelord :arbetssamhället; rättighetsdiskurs; arbetets värde; begreppet arbete; full sysselsättning; Skapa jobb; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur begreppet arbete och arbetets värde och mening framställs i mediedebatten om att skapa jobb. Utgångspunkten är fenomenet att ”skapa jobb”, där arbete skapas för att sysselsätta människor snarare än för att en viss arbetssyssla efterfrågas eller behöver utföras i högre grad. LÄS MER

 3. 3. Laïcité : En persons frihet stannar där de andras frihet börjar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Betty Regnström Larsson; [2013]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; Religion; Laïcité; Sekularisering; Islam; Frankrike; Frihet; Muhammedkarikatyrer; Charlie Hebdo;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractI ett demokratiskt samhälle är yttrandefrihet samt rätten att utöva den religion som man tillhör två viktiga förutsättningar. I Frankrike har det uppstått flera debatter gällande yttrandefriheten och religionens förhållande till varandra. LÄS MER

 4. 4. Manliga Magasin - En studie av mannens och maskulinitetens porträttering i Café, King och Magasin Morberg.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nike Larsson; [2012]
  Nyckelord :Livsstilsmagasin; Mansbild - identitet; Genus; Media; Maskulinitet; Semiotik; Narratologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera porträtteringen av mannen i livsstilsmagasinen Café, King och Magasin Morberg. De manliga magasinen kan ses som att de erbjuder en slags vägledande guidning till hur maskulinitet kan och bör uttryckas vilket även gör dem till ett symboliskt forum för den manliga identitetskonstruktionen. LÄS MER

 5. 5. Sportmarknadsföring : En studie av SM-finalen i innebandy och AIK innebandy

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Robin Larsson; Per Salomonsson; [2008]
  Nyckelord :Sportmarknadsföring;

  Sammanfattning : Intresset för det undersökta fenomenet, uppmärksammades av en slump då vi tog del av publiksiffran från förra årets SM-final i innebandy. För oss med en uppväxt på ishockeyrinken tyckte vi det var helt otroligt att SM-finalen fyllde hela globen. LÄS MER