Sökning: "Role Management"

Visar resultat 1 - 5 av 3781 uppsatser innehållade orden Role Management.

 1. 1. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 2. 2. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 3. 3. Parenting and academic life: A research on social work student-parents in Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Covenant Itunu Oyegun; Favour olufunke Oyegun; [2022]
  Nyckelord :Management; Motivation for studying; and Challenges of Parenting.;

  Sammanfattning : Education is essential to human development because it provides knowledge and skills that hold great results for economic empowerment, better living and social growth. Parents do their best by engaging in studies for their development and a better future for their children. LÄS MER

 4. 4. The relationship between visitors’ environmental values and the perception of nature restrictions in a Swedish nature reserve

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anke Peters; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental orientations have been shown to have a crucial impact on how individuals perceive and behave in nature. So far, research has primarily focused on environmental attitudes, neglecting to fully explore the wide spectrum of environmental values in visitors of nature based tourism destinations. LÄS MER

 5. 5. Värdegrundsarbetet – ett spänningsfält mellan karta och verklighet : - Ett uppdrag för alla som arbetar i skolans organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Sundkvist; [2022]
  Nyckelord :Democratic core values; school value base; school fundamental values;

  Sammanfattning : Background: Previous research, together with the Swedish National Agency for Education and the Swedish School Inspectorate, highlight several different ways of how to work with democratic core values in an effective manner. However, there is a lack in previous research demonstrating how other professions, aside from teachers, should work with these values in school settlements. LÄS MER