Sökning: "Role of Management Accountants"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Role of Management Accountants.

 1. 1. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar ekonomen? : Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Sundström; Axel von Schoultz; [2017]
  Nyckelord :Financial accountant; management accountant; financial accounting; management accounting; management control; integrated accounting system; ERPS; Redovisningsekonom; controller; externredovisning; internredovisning; ekonomistyrning; integrerat redovisningssystem; ERP-system;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. LÄS MER

 3. 3. The role of management accountants. A study of contextual factors and changes in the role over time.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Trubchik; Ina Rudelsberger; [2016]
  Nyckelord :Controller; Management accountant; Role; Contextual factors; Requirements; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyse the current role of management accountants, how it is affected by contextual factors, and how it has changed over time. A quantitative content analysis of job advertisements is conducted. The factors of analysis are identified based on a combination of deductive and inductive approach. LÄS MER

 4. 4. Controllerns förändrade roll : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Hallgren; [2015]
  Nyckelord :Controller; management accountant; roll; rollförändring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker beskrivningar av controllerns roll och dess funktion under tre decennier i Europa. Studien utgår från en systematisk granskning av vetenskapligt granskade artiklar som publicerats i tolv ledande journaler under perioden 1990-2014. LÄS MER

 5. 5. Relationship Between Non-Audit Services and Auditors´ Independence : Evidence from Earnings Management Perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Okah Peter Okah; [2013]
  Nyckelord :auditors´ independence; non-audit services; earnings management;

  Sammanfattning : Recent financial crises and accounting scandals resulting from perceived audit failures have given rise to increase criticism in the manner which accountants and auditors respect their professional code of ethics. As a consequence, the SEC rules in 2000 limits the services auditors are allowed to provide to their clients and also set limits on fees for internal audit services. LÄS MER