Sökning: "Role of Management Accountants"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden Role of Management Accountants.

 1. 6. Controllerns förändrade roll : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Hallgren; [2015]
  Nyckelord :Controller; management accountant; roll; rollförändring;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker beskrivningar av controllerns roll och dess funktion under tre decennier i Europa. Studien utgår från en systematisk granskning av vetenskapligt granskade artiklar som publicerats i tolv ledande journaler under perioden 1990-2014. LÄS MER

 2. 7. Relationship Between Non-Audit Services and Auditors´ Independence : Evidence from Earnings Management Perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Okah Peter Okah; [2013]
  Nyckelord :auditors´ independence; non-audit services; earnings management;

  Sammanfattning : Recent financial crises and accounting scandals resulting from perceived audit failures have given rise to increase criticism in the manner which accountants and auditors respect their professional code of ethics. As a consequence, the SEC rules in 2000 limits the services auditors are allowed to provide to their clients and also set limits on fees for internal audit services. LÄS MER

 3. 8. Revision inom restaurangbranschen : Hur revisorn söker kontroll över kontanthanteringen och hur den interna kontrollen sköts i en utsatt bransch.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jimmy Schmidt; Eric Valfridsson; [2011]
  Nyckelord :Audit; Catering business; Cash sector; Internal control; Cash management; Revision; Restaurangbranschen; Kontantbranschen; Intern kontroll; Kontanthantering;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna uppsats är att undersöka hur revision av företag inom restaurangbranschen ser ut och få ökad förståelse för svårigheterna. Dess syfte är även att söka information om hur den interna kontrollen sköts i företag inom restaurangbranschen. LÄS MER

 4. 9. Samspelet mellan revisorn och klienten : En beskrivning av revisorns oberoende utifrån analysmodellen, förväntningsgap och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jenny Pettersson; Denise Lundh; [2010]
  Nyckelord :Auditor; Auditing; Client; The analysis model; Expectation gap; Auditor independence; Revisor; Revision; Klient; Analysmodell; Förväntningsgap; Revisorns oberoende;

  Sammanfattning : Auditing has long existed and it was in 1899 that the first Swedish organization for accountants SRS, Swedish Audit Society, was created and in 1923 that FAR, Association of Chartered Accountants, was formed. It was after the Kreuger crash in the 1930s that authorized auditors had their breakthrough. LÄS MER

 5. 10. Management Accounting in Sports Associations - A Study of Large Elite Sports Associations

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Flinkberg; Andreas Rönnblom; [2009-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and Discussion of the Problem: Elite sports associations, especially in football and ice-hockey, are becoming more commercialised and professional. Many sports associations are non-profit organisations. The financial aspect has, however, gained a higher importance greater importance. LÄS MER