Sökning: "Rolf Frödin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rolf Frödin.

  1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

    Författare :Rolf Frödin; [2019]
    Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

    Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER