Sökning: "Rolf Jönsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rolf Jönsson.

 1. 1. Chefen och kommunikationsklimatet - en kvalitativ studie med strategiska chefer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Joel Lundin Jönsson; Sofie Rolf; [2018]
  Nyckelord :communication climate; strategic leadership; power; voice and silence; organization;

  Sammanfattning : This study aims at increasing knowledge about top managers' views on the climate of communication in an organizational context. The main question is "How do strategic managers describe the communication climate?" The study also concerns how the managers describe a communicative action that strives for voice and communicative action that strives for silence. LÄS MER

 2. 2. Ska vi byta väder? -Väderderivat som riskhanteringsinstrument

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Linus Jönsson; Hanna Mutanen; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Rolf Ekdal; Väderderivat; väderrisk; riskhantering; hedging; derivat; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: As a result of the financial markets ever ongoing product innovation a new derivative was introduced in the USA in 1997. A derivative that derived it's value, not from the price of an underlying asset, but instead from a climate factor. LÄS MER

 3. 3. Kulikowskis version av teorin för optimal styrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Rolf L. Jönsson; [1967]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER