Sökning: "Rolf Lund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rolf Lund.

 1. 1. Organisationsförändring inom komplexa organisationer -En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund-

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Jedeur-Palmgren; Gabriel Treschow; Jan Arnheim; [2012]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Lean Healthcare; Universitetssjukhuset i Lund; John P. Kotter. ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund Seminariedatum 2012-01-12 Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren Handledare Rolf Larsson, Gert Paulsson Nyckelord Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig publicering : om publiceringsstrategier under 1800-talet med fokus på historieämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Rolf Holm; [2010]
  Nyckelord :historieämnet; universitet; commercium litterarium; vetenskaplig publicering; publiceringsstrategier; 1800-tal; tidskrift; bytesverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to show how the dissemination of scientific information took place and developed during the 19th century. The main focus is Lund University. LÄS MER

 3. 3. Vägbanetemperaturer i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Rolf Erlandsson; [1991]
  Nyckelord :geografi; naturgeografi; vägbanetemperaturer; Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This paper is about road surface temperatures in the city of Lund, situated in the southern part of Sweden. The measurments were carried out during Febuary and March 1988. The temperature of the road surface and 0.1 and 2m above this, wind speed and direction were measured and the cloud cover estimated. LÄS MER