Sökning: "Rolf Nordström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rolf Nordström.

  1. 1. Konsekvenser av tidig och intensiv poststroke rehabilitering : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

    Författare :Rolf Nordström; Johannes Hansson; [2020]
    Nyckelord :Early rehabilitation; Stroke; Outcome; Tidig rehabilitering; Stroke; Konsekvenser;

    Sammanfattning : Introduktion: Stroke drabbar över 30000 människor per år i Sverige. Vanliga symptom efter en stroke involverar motoriska problem, spasticitet och mer eller mindre uttalad halvsidesförlamning. Konsensus för rehabilitering är att så tidigt som möjligt utföra rehabilitering med tidig mobilisering och påbörja rörelse- och gångträning. LÄS MER