Sökning: "Rolf Torstendahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rolf Torstendahl.

 1. 1. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 2. 2. Offentlig förvaltning och arbetarskydd : Arbetarskyddslagens tillämpningsområde, institutionella hinder och riksdagsdebatten 1943 - 1963.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Fredrik Brunnström; [2012]
  Nyckelord :Arbetarskyddslagen; institutionella hinder; offentlig förvaltning; rörelse; verksamhet; politiker som arbetsgivare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna uppsats behandlas den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen kring arbetarskydd inom en tidsperiod som sträcker sig från andra hälften av 1800-talet fram till 1960-talet. Med begrepp lånade från Rolf Torstendahl kan uppsatsen sägas röra sig från tiden för ’den organiserade kapitalismen’ fram till tiden för ’den participatoriska kapitalismen’. LÄS MER

 3. 3. Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys : Värdering av trovärdighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Erik Boström; [2005]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The object of this explorative theoretical study is to compare similarities in three perspectives for evaluation of credibility. The perspectives are the historical method source-criticism, cognitive authority and domain analysis. LÄS MER