Sökning: "Rolf-Erik Keck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rolf-Erik Keck.

  1. 1. Strömningsmodell över Laxede kraftsstation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Rolf-Erik Keck; [2007]
    Nyckelord :2D; Strömningslära; fri vattenyta; erosion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER