Sökning: "Rolf"

Visar resultat 21 - 25 av 148 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 21. Classification of Fiction Genres : Text classification of fiction texts from Project Gutenberg

  Master-uppsats,

  Författare :Rolf Bucher; [2018]
  Nyckelord :text; classification; genre; machine; learning; supervised; Gutenberg; fiction;

  Sammanfattning : Stylometric analysis in text classification is most often used in authorship attribution studies. This thesis used a machine learning algorithm, the Naive Bayes Classifier, in a text classification task comparing stylometric and lexical features. LÄS MER

 2. 22. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 3. 23. Generation Y:s förväntningar på ledarskapet : – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Louice Rolf; Mia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; ledarskap; feedback; utvecklingsmöjligheter; anpassat ledarskap; tydligt ledarskap; lyhörd ledare;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Louice Rolf & Mia Samuelsson Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E Titel: Generation Y:s förväntningar på ledarskapet – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen Problemformulering: Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet? Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan komma att bidra till att ge dagens och framtidens ledare förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till generation Y i arbetslivet. LÄS MER

 4. 24. Patient Safety Improvement with Crew Resource Management : transformation from a blame culture to a learning culture

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rolf Bive; Bo Enbom; [2017]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Incident Reporting; Learning Culture; Patient Safety; Professionalism;

  Sammanfattning : Background Being able to learn from mistakes is a vital aspect of nurse’s professionalism and increasing patient safety. With Crew Resource Management methodologies, aviation and other High Risk Organisations have succeeded in enabling learning cultures that should be applicable also to healthcare. LÄS MER

 5. 25. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER