Sökning: "Rolf"

Visar resultat 21 - 25 av 151 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 21. Gymnasieelevers inställning till vegetarisk mat i skolan. : En kvantitativ enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lina Rolf; Elin Skogsmo Aspgren; [2018]
  Nyckelord :gymnasieelever; vegetarisk mat; kost; miljö; skollunch; miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förändra vårt nuvarande jordbruk till ett växtbaserat system skulle kunna leda till stora förbättringar för miljön, en hälsosammare och hållbarare framtid. För att minska köttkonsumtionen och införa mer vegetariskt i samhället krävs olika strategier som till exempel mer vegetarisk mat i skolan. LÄS MER

 2. 22. WORKING ACROSS BOUNDARIES: How the Interplay of Leadership and Culture Influences Cross-Functional Collaboration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rafael Schwartz; Rolf Wehrli; [2018]
  Nyckelord :Cross-functional collaboration; leadership; culture; antecedents of cross-functional collaboration; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: How do the interdependencies of leadership and organizational culture influence cross-functional collaboration? Methodology: This single case study is of a qualitative nature, entailing an inductive stance bearing traces of deduction. The data was collected through semi-structured interviews among three departments within the case company and analyzed by applying the grounded theory approach deriving from Gioia et al. LÄS MER

 3. 23. Classification of Fiction Genres : Text classification of fiction texts from Project Gutenberg

  Master-uppsats,

  Författare :Rolf Bucher; [2018]
  Nyckelord :text; classification; genre; machine; learning; supervised; Gutenberg; fiction;

  Sammanfattning : Stylometric analysis in text classification is most often used in authorship attribution studies. This thesis used a machine learning algorithm, the Naive Bayes Classifier, in a text classification task comparing stylometric and lexical features. LÄS MER

 4. 24. Blockchain Accounting in a Tripple-Entry System

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahir Hambiralovic; Rasmus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain Accounting; Triple-Entry Accounting; Request Network; Real-Time Accounting; Automated Audit; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Blockchain Accounting in a Triple-Entry System - Its Implications on the Firm and its Stakeholders, a Case Study on the Request Network. Seminar date: 1st of June 2018 Course: FEKH69 & FEKH89, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Mahir Hambiralovic & Rasmus Karlsson Advisor: Rolf G Larsson Keywords: Blockchain Accounting, Triple-Entry Accounting, Request Network, Real-Time Accounting, Automated Audit Purpose: To continue previous research on blockchain accounting and to explore how the technology could alter industries and professions over time. LÄS MER

 5. 25. Generation Y:s förväntningar på ledarskapet : – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Louice Rolf; Mia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; ledarskap; feedback; utvecklingsmöjligheter; anpassat ledarskap; tydligt ledarskap; lyhörd ledare;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Louice Rolf & Mia Samuelsson Handledare: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp, 2FE78E Titel: Generation Y:s förväntningar på ledarskapet – Hur ledare bör anpassa sig efter generationen Problemformulering: Hur vill generation Y bli ledda i arbetslivet? Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur generation Y vill bli ledda utifrån generationens åsikter. Studien kan komma att bidra till att ge dagens och framtidens ledare förutsättningar för hur ledarskapet kan anpassas till generation Y i arbetslivet. LÄS MER