Sökning: "Rolf"

Visar resultat 21 - 25 av 142 uppsatser innehållade ordet Rolf.

 1. 21. Invånardeltagande som rätt till staden : Halmstads kommuns arbete i relation till inkludering och social sammanhållning bland invånarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alma Vodenicarevic; Jonas Maddison; [2017]
  Nyckelord :Residents participation; Halmstad municipality; area development; East Halmstad and social sustainability.; Invånardeltagande; Halmstads kommun; områdesutveckling; Östra Halmstad och social hållbarhet.;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur Halmstads kommun arbetar med och vilken inställning invånarna har till invånardeltagande i Östra Halmstad. Syftet är att få en ökad förståelse för vilka upplevelser kommunrepresentanter och invånare har samt vilka som inkluderas och representeras i arbetet. LÄS MER

 2. 22. The gravity of tacit knowledge flows in the presence of Information Communication Technologies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Kristofer Rolf Söderström; [2017]
  Nyckelord :Gravity; tacit knowledge; knowledge flows; ICT; diffusion; PPML; patents; cooperation; distance; attractors; unit root; cointegration; Business and Economics;

  Sammanfattning : The role of geographical distance on the flow of knowledge has been debated in empirical work over the past decades. The magnitude of this relationship is usually attributed to the type of knowledge in question; in which tacit knowledge—the focus of the thesis—is usually associated with a negative relationship. LÄS MER

 3. 23. Organisationsanpassning mot hållbart och systematiskt förbättringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Rolf Mastenstrand; Jonas Persson; [2016]
  Nyckelord :Motivationsfaktorer; barriärer; Lean-implementation; ledarskap; kultur; ständiga förbättringar; Maslow behovstrappa; Hawthorne-effekten; Herzberg två-faktor-teorin; lärande organisation; standardiserat arbete;

  Sammanfattning : Fallstudien på Företaget AB  syftar till att öka förståelsen för de svårigheter  en organisation kan mötas av vid införandet av Lean-konceptet i en verksamhet. Studiens målsättning är att belysa vilka faktorer som påverkar en långsiktigt lyckad implementering av systematiska ständiga förbättringar. LÄS MER

 4. 24. Russisk maritimt diplomati i tiden etter 2000. Hvor er det på vei?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rolf Arild Lie Tverbakk; [2016]
  Nyckelord :Maritimt diplomati; kanonbåtdiplomati; Russland; Le Mière; Till; doktrine;

  Sammanfattning : Den Russiske Føderasjonen har siden milleniumskiftet hatt en økonomisk oppgang, blant annet gjennom at de fikk et regimeskiftet på slutten av 1990-tallet til et mer fokusert lederskap. I forbindelse med dette har og Russland markert seg sterkere på den utenrikspolitiske arena, og spesiellt de siste årene har de og markert seg sterkere militært. LÄS MER

 5. 25. ”Om förebygga är att förhindra, så misslyckas vi hela tiden” : En studie om brottsförebyggande arbete i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emilia Bülow; [2016]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; lokalt; socialisation; ideologi;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie i vilken både intervjuer och dokumentanalys genomförts för att på ett övergripande sätt studera de brottsförebyggande verksamheter och instanser som finns och verkar i Karlstad. Syftet har varit att presentera en bild av de samlade verksamheterna utifrån kriminologiska begrepp. LÄS MER