Sökning: "Rom I-förordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Rom I-förordningen.

 1. 1. Tillämplig lag för internationella aktieägaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; tillämplig lag; internationell privaträtt; internationella aktieägaravtal; aktiebolagsrätt; associationsrätt; Rom I-förordningen; lagval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – lagstiftning som del av de överförda rättigheterna och skyldigheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rikard Kajland; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; verksamhetsövergång; förtagsöverlåtelse; transfer of undertakings; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Överlåtelsedirektivet uttrycker att överlåtarens rättigheter och skyldigheter visavi de arbetstagaren som går över till förvärvaren ska övergå automatiskt och omedelbart. Det är inte tydligt huruvida detta inkluderar de rättigheter och skyldigheter som följer av nationell rätt. LÄS MER

 3. 3. Dataskyddsförordningen i ett internationellt privaträttsligt perspektiv - En analys av frågan om tillämplig nationell rätt i avsaknad av en lagvalsregel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lucius; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; internationell privaträtt; GDPR; Dataskyddsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Technological development has led to a substantial increase in the processing of personal data. Commercial players, usually for the purpose of identifying digital behaviour, collect personal information on a massive scale. LÄS MER

 4. 4. Lagval vid immaterialrättsliga avtal i EU och Schweiz - en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicolai Sundblad; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; internationell privaträtt; private international law; komparativ rätt; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Immaterialrätter är i dag viktiga handelsvaror på den internationella marknaden. Därför är gränsöverskridande immaterialrättsliga avtal vanligt förekommande. Det väcker frågor om vilken lag som ska tillämpas på dessa avtal. Situationen kompliceras av att immaterialrättsliga avtal är variationsrika och komplexa. LÄS MER

 5. 5. Den digitala konsumenträtten : Konsumentens rättigheter vid köp av digitala produkter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Simon Blasiusson; [2016]
  Nyckelord :Digital; Konsumenträtt; Digitala produkter; digitala; konsument;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar konsumentens rättigheter vid köp av digitala produkter. Den enda tillämpliga lagen vid digitala köp för tillfället är Distansavtalslagen, vilken i sig inte ger konsumenten något skydd eftersom ångerrätten inte är tillämpbar på digitala produkter. LÄS MER