Sökning: "Roma people"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Roma people.

 1. 1. Romen i journalisternas händer : en kritisk diskusanalys av hur romer framställs i Dagens nyheter före och efter erkännandet som nationell minoritet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Roma; power; knowledge; media; stereotype; language; critical discourse analysis; We and Them; the Other; Orientalism;

  Sammanfattning : The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed. LÄS MER

 2. 2. Problemet med romskt utanförskap: En diskurs- och maktanalys av problemframställningarna i regeringens strategi för romsk inkludering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :romsk inkludering; utanförskap; intersektionalitet; etnicitet; problemframställningar; Bacchi; Foucault; diskurs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Roma population of Sweden has been oppressed by the government for hundreds of years, which has been manifested through lack of civil rights, forced sterilisations and expulsion from society. Today, however, the government aims to include the Roma through various strategies for Roma integration. LÄS MER

 3. 3. "Romerna är romer och vi är rudari" : En kvalitativ studie om kvinnliga EU-migranters identidetsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Hansson; Felicia Trabelsi; [2017]
  Nyckelord :beggars; EU migrants; ingroup; Roma; Rudari; Romanians; social identity theory; outgroup; EU-migranter; ingrupp; romer; rudari; rumäner; social identitetsteori; tiggare; utgrupp;

  Sammanfattning : De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. LÄS MER

 4. 4. Struggling over Rights of Romani EU Migrants - An Inquiry into Biopower in the Case of the Eviction of the Sorgenfri Camp in Malmö, Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Dieskau; [2017]
  Nyckelord :Roma; Human Rights; European Union; Migration; Foucault; biopower; subjectivity; Sweden;

  Sammanfattning : In 2015, local authorities in Malmö, Sweden, evicted an informal settlement, the Sorgenfri Camp, in which mostly Romani EU migrants were living. No housing alternatives were offered. Critics saw this as a human rights violation, but the municipality found that the people were not entitled to the rights in question. LÄS MER

 5. 5. Struggling over Rights of Romani EU Migrants - An Inquiry into Biopower in the Case of the Eviction of the Sorgenfri Camp in Malmö, Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Dieskau; [2017]
  Nyckelord :Roma; Human Rights; European Union; Migration; Foucault; biopower;

  Sammanfattning : In 2015, local authorities in Malmö, Sweden, evicted an informal settlement, the Sorgenfri Camp, in which mostly Romani EU migrants were living. No housing alternatives were offered. Critics saw this as a human rights violation, but the municipality found that the people were not entitled to the rights in question. LÄS MER