Sökning: "Roma"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Roma.

 1. 1. Integration av romer – ett europeiskt ansvar? En kritisk diskursanalys av EU:s policys och strategier för integration av romer inom EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Sava; [2019-02-15]
  Nyckelord :Romer; EU; integration; representation; problem; medlemsstater; Roma; EU; integration; representation; problem; Member States;

  Sammanfattning : In 2011 the Commission presented a framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 with the intention to encourage the Member States to integrate the Roma population. Since the Eastward expansion started in 2004 the population of Roma has grown from 2 million to 10–12 million. LÄS MER

 2. 2. Social exclusion and discrimination of vulnerable EU migrants Comparative Analysis From the Perspective of Third Sector Organisations in Gothenburg and Copenhagen Master’s Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilja Sif Thorisdottir; [2018-10-15]
  Nyckelord :Vulnerable EU migrants; Third Sector Organisations; Social Citizenship; Social Exclusion Inclusion; Discrimination;

  Sammanfattning : After the EU enlargements in 2004 and 2007, an increased migration has occurred within theEU borders. The right to free movement has made mobility possible within the Member Stateswithout any resident permit. LÄS MER

 3. 3. LESSONS FROM ROMA FEMINISM IN EUROPE Digital Storytelling Projects with Roma Women Activists from Romania, Spain and Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jasmine Ljungberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :Community; solidarity; transnational feminism; Roma feminism; intersectionality; migration; multi-sited ethnography; Diaspora; participatory action research; digital storytelling;

  Sammanfattning : This multi-sited ethnographic research explores Roma feminism through the stories of Roma women activists participating in Digital Storytelling projects in Romania, Spain and Sweden. Drawing from relevant feminist theory and debates (intersectionality and Roma feminist theory, transnational feminism, liberal and cultural/different-centered feminist thought), these stories are understood in dialogue with different theoretical perspectives that both reproduce patterns of conflicts in feminist thought and create new ways of understanding feminism and solidarity based on a transnational context. LÄS MER

 4. 4. The impact of residential segregation on chronic disease prevalence: A case study on Roma communities in the Balkans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alina Alexandra Constantin; [2018]
  Nyckelord :Residential segregation; chronic illnesses; Roma; Balkans; logistic regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using the data from the United Nations Development Programme survey (2004), the thesis explores whether the incidence of chronic diseases is associated with residential segregation. Possible differences are measured for Roma communities relative to the majority population living in urban residences inhabited by minority, mixed and majority groups. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande och matematik - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Roma; Malin Myllenberg; [2018]
  Nyckelord :grupparbete; kooperativt lärande; matematikkunskaper; matematikundervisning; matematikutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att få fördjupade kunskaper om effekten av kooperativt lärande på matematikundervisningen samt det kooperativa lärandets effekt på elevers matematikutveckling i de tidiga skolåren. Sökningar efter relevant litteratur och vetenskapligt material till denna litteraturstudie har gjorts i Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER