Sökning: "Roman Ahmad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roman Ahmad.

  1. 1. Optimering av den svenska metoden fördimensionering av betongbeläggningar på flygfält

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Roman Ahmad; Johan Chammoun; [2017]
    Nyckelord :Betongbeläggning; Flygfält; JPCP; Sverige; USA; Airbus; A380;

    Sammanfattning : Sverige har länge använt beläggningsytor av asfalt på grund av dess flexibla egenskaper som är lämpliga för det svenska klimatet. Historiskt sett har Sverige haft låg trafikmängd vilket inte gett utrymme för utvecklingen av betong som beläggning i vägar. LÄS MER