Sökning: "Roman Finn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roman Finn.

  1. 1. The Relevance of Huckleberry Finn in today’s English Language Classrooms

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Alexander Johnson; Sara Ghazarian; [2014]
    Nyckelord :historical perspective; journals; observations; questionnaires; racism; reflection;

    Sammanfattning : Denna studie är ett projekt som undersöker användandet av Mark Twains klassiska roman The Adventures of Huckleberry Finn i det svenska ESL klassrummet genom action research. Syftet är att undersöka hur en lärandemodell med utgångspunkt i The Adventures of Huckleberry Finn kan utformas för att utveckla det kritiska tänkandet, samt behandla rasistiska samhällsfrågor och fördomar i det svenska ESL klassrummet. LÄS MER